Home Diensten Team Artikelen Kliniek Fotopagina Contact en Spoed Links

045 - 522 50 90

Blaasproblemen


Blaasproblemen bij poezen
Bij poezen, zowel gesteriliseerde als niet gesteriliseerde, is het meest voorkomende probleem de blaasontsteking. De verschijnselen hiervan zijn dat de kat vaak naar de bak moet, er lang opzit, hierbij klagelijk miauwt, terwijl maar een heel klein plasje wordt geproduceerd. Als de klachten wat langer bestaan kan er ook wat bloed bij de urine zitten, afkomstig van de ontstoken blaaswand.

Oorzaken
Blaasontstekingen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is een infectie, maar ook blaasgruis, blaasstenen of zelfs gezwellen van de blaas kunnen tot dit soort klachten leiden. Het is daarom raadzaam om altijd als u een blaasontsteking vermoedt bij uw kat contact op te nemen met uw dierenarts. Alleen hij kan beoordelen of er sprake is van een infectie of dat er meer aan de hand is. Vaak is een antibioticakuur voldoende om de klachten snel te verhelpen. Om een diagnose te kunnen stellen is in de meeste gevallen onderzoek van de urine nodig. Soms is verder onderzoek nodig, zoals bijv. een röntgenfoto van de blaas of bacteriologisch onderzoek.

Blaasproblemen bij de kater
Ook bij katers zien we regelmatig blaasontstekingen; de verschijnselen zijn hetzelfde als bij de poes. Een apart probleem vormen de zogenaamde plaskaters. Dit zijn zowel gecastreerde als niet gecastreerde katers die gruis in hun urine vormen. Dit zijn in feite hele kleine blaassteentjes. Bij katers is het laatste deel van de plasbuis erg nauw. Vormt zo'n kater gruis in zijn urine dan kan dit de plasbuis verstoppen. Het gevolg is dat de kater zijn plas niet meer kwijt kan, de blaas overvuld raakt en de nieren het lichaam niet meer zuiveren van afvalstoffen. Kortom, de kater krijgt een niervergiftiging die binnen 36 uur dodelijk kan zijn! U herkent dit doordat de kater heel vaak naar de bak gaat en zit te persen terwijl er geen urine geproduceerd wordt. U begrijpt dat dit uiteraard een spoedgeval is dat zo snel mogelijk door een dierenarts behandeld dient te worden. Hij zal trachten de verstopping op te heffen door de plasbuis door te spoelen of, als dit niet lukt, de kater te opereren. Om herhaling te voorkomen is naast een penicillinekuur speciaal dieetvoer nodig. Dit voer gaat de vorming van gruis tegen en bevat tevens stoffen die al gevormd gruis weer oplossen.

Samengevat
Vermoedt u bij uw poes of kater een blaasontsteking neem dan contact op met uw dierenarts. Zeker bij een verstopte kater kan uitstel dodelijk zijn!!