Home Diensten Team Artikelen Kliniek Fotopagina Contact en Spoed Links

045 - 522 50 90

Vlooien en lintwormen


Lintwormen
Lintwormen bij de hond en de kat zijn te herkennen aan hun platte en witte uiterlijk. Soms kunt u zien dat, als ze net uit de anus zijn gekropen, deze witte lintwormsegmentjes nog bewegen. Ze zijn dan circa 1 tot 1,5 cm lang. Na enige tijd aan de buitenlucht te hebben blootgestaan verschrompelen ze tot de grootte van een rijstkorrel of een komkommerpit. Deze segmenten (delen) van de lintworm bevatten grote hoeveelheden lintwormeitjes. Deze eipakketten worden door uw huisdier overal in huis verloren en vaak kapotgetrapt zodat de inhoud zich in de vloerbedekking kan verspreiden. De lintworm zelf is gemakkelijk en 100% afdoende te bestrijden met de inname van 1 of meerdere wormtabletten. Het grootste probleem is echter het voorkomen dat uw huisdier zich opnieuw besmet, en dus na circa 4-6 weken opnieuw lintwormstukjes gaat verliezen. Van belang is het dan om te weten hoe uw huisdier (her)besmet raakt met lintwormen. Deze besmetting verloopt namelijk UITSLUITEND via de vlo.

Vlooien
Vlooien vermeerderen zich zowel buiten als in huis door het leggen van eitjes. Dit gebeurt altijd nadat de vlo een bloedmaaltijd heeft gehad, na een 'beet', op uw huisdier(en)! Deze eitjes komen in uw huis en in de vloerbedekking terecht. Het betreffen hier circa 50-100 eitjes per vlo per bloedmaaltijd. Zelfs indien u zeer goed stofzuigt en 80-90% van deze eitjes verwijdert blijft er dus altijd nog een royaal aantal over. Uit deze vlooieneitjes komen een soort kleine vlooienmaden gekropen, welke in uw vloerbedekking leven van huisstof, maar ook 'per ongeluk' wel eens een lintwormeitje, welke daar ook lagen. (zie bovenstaande). Dit lintwormeitje ontwikkelt zich in de vlomade tot lintwormlarve. Tijdens het verpoppen van de vlooienmade tot vlo blijft deze larve in rust in de vlo aanwezig. Zes tot acht weken nadat de vlooieneitjes zijn gelegd, bij warm weer veel sneller, komen deze jonge vlooitjes uit hun pop en springen met hun inwendig aanwezige lintwormlarve op de eerste de beste passerende viervoeter. Of bij gebrek hieraan, zeker na vakanties en na erg warm weer, ook op mensen.

Besmetting
Aangezien de meeste katten hun vacht goed verzorgen, vangen de meeste katten wel 50-90% van de vlooien die op hen springen zelf weg. De ene kat is hier echter wel duidelijk veel behendiger in dan de andere, en zal zodoende meer last van lintwormen hebben dan de andere kat(ten). Hiernaast speelt het fenomeen dat de ene kat schijnbaar veel aantrekkelijker is voor vlooien dan een andere kat. Voor honden geldt hetzelfde, echter daar deze hun vacht veel minder goed verzorgen, moet de vlooienbesmetting vaak veel groter zijn dan bij de kat voordat de hond een vlo te pakken kan krijgen.

Bestrijding
Voor de bestrijding van de lintwormen is het naast het ontwormen van het grootste belang dat de VLOOIEN bestreden worden. Deze zorgen steeds weer voor een nieuwe besmetting. U merkt dit doordat de lintwormen na 3-5 weken weer terug lijken te komen.

Vlooienbestrijding
Aangezien vlooien alleen op uw dier eten en de rest van de tijd in de omgeving doorbrengen moet u uw huisgenoot en zijn omgeving beide behandelen. Voor het dier is er een aantal effectieve en veilige producten verkrijgbaar. Spot-on producten (druppels in de nek) zijn het makkelijkste toe te dien, speciaal bij langharige dieren. Bij kortharige dieren werkt een spray ook goed. Shampoo's en poeders werken kort, waardoor de behandeling erg vaak herhaald moet worden. In het algemeen geldt dat wanneer een product langere tijd gebruikt wordt er resistentie ontstaat. Dit houdt in dat de vlooien ongevoelig worden voor dit middel en het niet meer werkt. Dit geldt dus met name voor de oudere producten. Frontline is een middel wat zowel als spray als spot-on te verkrijgen is en gedurende ongeveer en maand goed werkt tegen de vlooien die op de hond of kat zitten. Knoflook, biobandjes en homeopatische druppels hebben geen aantoonbare dodelijke werking op vlooien.

De omgeving dient u eerst goed huishoudelijk schoon te maken (stofzuigen, dweilen etc.). Hiermee brengt u het aantal vlooien en eieren al een stuk terug. Vervolgens behandelt u het huis met een middel dat vlooien en hun larven doodt. Er zijn zeer veel van dit soort middelen in omloop, de meeste zijn redelijk werkzaam. Een probleem blijft dat de eieren niet gevoelig zijn voor deze middelen. Dit betekent dat u deze behandeling na 14 dagen weer moet herhalen. Nieuw zijn middelen met groeiremmers (Vet-Kem bijv.), deze gaan het verpoppen van de vlooien tegen. Hierdoor zijn ze ook werkzaam tegen eieren.

Frontline heeft sinds enige tijd ook een combinatieproduct (Frontline Combo, tevens een spot-on) dat naast de vlooien op het dier ook de omgeving mee behandelt. Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn het vooral de vlooieneitjes die in huis liggen die het moeilijkste te doden zijn. U dient zich daarom goed te realiseren dat het normaal is dat u de eerste weken na aanvang van de behandeling nog af en toe een vlo ziet.

Samenvatting
Als een hond of kat besmet is met lintwormen is een wormkuur nodig om de lintwormen te doden. Om herbesmetting te voorkomen is het ook altijd nodig om vlooien te bestrijden. Afhankelijk van de ernst van de besmetting zijn Frontline of Frontline Combo hier goede middelen voor.