Home Diensten Team Artikelen Kliniek Fotopagina Contact en Spoed Links

045 - 522 50 90

Wormen


Doel van ontwormen
Het terugdringen van de worminfectie tot een aanvaardbaar niveau. Het is niet mogelijk om honden volledig wormvrij te maken, maar dit is ook niet nodig.

Wormen
Normaal zijn in Nederland maar twee wormsoorten van belang bij de hond: de lintworm en de spoelworm. Lintwormen zijn voor hun cyclus afhankelijk van vlooien als tussengastheer, dus als de vlooienbestrijding redelijk effectief is zullen er maar af en toe besmette dieren zijn (zie het artikel over dit onderwerp). Spoelwormen hebben geen tussengastheer nodig en worden ook via de melk op de pups overgedragen. Dit leidt ertoe dat bijna alle honden vanaf de geboorte in meer of mindere mate met spoelwormen besmet zijn.

Besmetting
Lintwormen zijn vaak makkelijk te zien als kleine witte stukjes (rijstkorrels) in de ontlasting of rond de anus, die als ze opdrogen wat bruiner worden. Spoelwormen zijn veel lastiger te vinden, de eieren zijn microscopisch klein en dode volwassen wormen zijn meestal al verteerd voordat ze het lichaam verlaten hebben. Slechts bij zeer zware besmettingen kunnen spoelwormen in de ontlasting gezien worden. Een spoelwormbesmetting kan daarom in de meeste gevallen alleen worden vastgesteld door de ontlasting onder de microscoop te onderzoeken.

Wormmiddelen
Wormmiddelen zijn er in zeer veel soorten van vele fabrikanten, met sterk uiteenlopende prijzen. Ook de werkzaamheid tegen de diverse wormsoorten wisselt sterk. De meeste zijn wel werkzaam voor spoelwormen, maar de effectiviteit tegenover lintwormen valt nog wel eens tegen. Welk wormmiddel u het beste kunt gebruiken, hangt van veel factoren af. Denk bijv. aan het ras van de hond, de mate van contact met andere honden, voeding, etc. Op de praktijk kunt u hierover een persoonlijk advies krijgen.   

Ontwormingsschema
Zoals reeds eerder gesteld vormen spoelwormen het grootste probleem. Een ontwormingsschema moet dan ook met name gericht zijn op spoelwormpreventie. Van alle dieren zijn drachtige teven en pups het meest kwetsbaar. Bij drachtige teven komen namelijk de bij iedere hond aanwezige ingekapselde spoelwormlarven weer tot ontwikkeling en deze worden op de pups overgedragen.

Een goed algemeen schema is:

Pups vanaf 2 tot 8 weken leeftijd:
Elke twee weken ontwormen met een product tegen spoelwormen

Pups vanaf 2 tot 6 maanden leeftijd:
Elke maand met een product tegen spoelwormen

Honden vanaf 6 maanden leeftijd en ouder:
Elke drie tot vier maanden met een product tegen zowel spoelwormen als lintwormen.

De precieze frequentie van ontwormen is afhankelijk van de mate waarin uw hond met wormen in contact komt. Vraag daarom op de praktijk naar een persoonlijk advies.